Fredenheim | Dare to disrupt

  • Fredenheim | Dare to disrupt

    Seniora IT-konsulter med fokus på era utmaningar. Vi hjälper er att lösa utveckling och teknik varje dag.

Plattformar & helhetslösningar

Fredenheim har genom alla år alltid arbetat med helhetslösningar och komplexa plattformar, detta är grunden i vårt erbjudande.

Mjukvaruutveckling & Programmering

Vi hjälper er att nyutveckla eller vidareutveckla er mjukvara, våra seniora konsulter behärskar de relevanta språken och den senaste tekniken.

Produkter & Applikationer

Vi kan hjälpa er med mindre och mer precisa leveranser i form av konkreta tekniska produkter eller applikationer som är en del av ett större ekosystem.

Våra fokusområden

Telekom & Nätverk

Vi har under flera års tid hjälpt telekomindustrin med projekt för effektivisering, kostnadsreducering och säkerhet. Bland annat med leveranser inom open source plattformar, 5G och AI-teknik

Autentisering & Kryptering

Vi kan bygga egenutvecklade signeringsmotorer eller integrera till befintliga leverantörer, exempelvis BankID. Vidare bygger vi autentisering- och krypteringslösningar med hög datasäkerthet

Payments & e-Commerce

Vi bygger betallösningar och interna betaltjänster för större kunder. Vi kan dessutom designa och implementera e-Commerce lösningar både för betalningar och kredithantering med tillhörande integrationer

Embedded hardware & IOT

Vi designar och utformar mjukvara till hårdvaror och fysiska produkter. Dessa produkter utformas med nätverkskopplingar både enligt standard eller för specifika ändamål

API & Microservices

Vi har lång erfarenhet i att designa, utveckla och förvalta API och microservices för våra kunder. Data output kan levereras genom standardiserade API eller företagsinterna microservices

ERP & Open banking

Vi ser att framtiden innebär integrationer system till system, databaser till databaser därigenom har vi stort fokus på integrationer. Framförallt till API:er och kundplattformar för affärshantering samt affärssystem (ERP). Vi har erfarenhet både av direktintegrationer och aggregerade API data källor

"Dare to disrupt"

Fredenheims ledord är - Dare to disrupt - eller försvenskat "våga disruptera". Vi vill att; vi, våra kunder och samhället i stort är öppna för den förändring som ständigt sker i ett allt snabbare tempo. Vidare att vi vågar utmana status quo och plockar upp förändringen för göra något konstruktivt och nyskapande.

Remote Onshore Development (ROD)

Fredenheim har flera års erfarenhet av distansarbete för utvecklare stationerade i Sverige, även kallat ROD, Remote onshore development. Med ett effektivt arbete inom remote sänker man sina kostnader, minskar logistik och ger en positiv effekt för samhälle och miljö.

Tekniska discipliner

Fredenheim har lång erfarenhet av både frontend, backend och databaser samt att ta helhetsansvar genom fullstack. Mjukvaruutveckling sker med rådande best practice inom C, C++, .NET, Java, JS, Python. Vidare besitter vi kompetens och erfarenhet för de senaste cloudmiljöerna såsom Azure-, AWS- och Google Cloud.

Fredenheim | Dare to Disrupt

Fredenheim har i mer än 10 års tid agerat spjutspets inom telekomutveckling där Fredenheim framförallt har definierat Linuxmiljön inom telekomsektorn i Skandinavien. De senaste fem åren har bolaget tagit ett strategiskt fokus mot Techbolag, Scaleups och Financial Services. Vi ser att framtiden blir allt mer tech- och automationsorienterad där senior fokuserad teknikleverans är en naturlig integral av kunders behov. Bolaget vilar på tre värdegrunder; att vara öppna, utmanande och disruptiva för att på bästa sätt hjälpa våra kunder att innovera och nytänka sin verksamhet och erbjudande.

Öppna

Vi är öppna för möjligheter, vi är öppna för andras idéer och vi är öppna för att du definierar din framtid.

Utmanande

Vi utmanar ständigt oss själva, likaså förväntas du utmana dig själv och oss, samt när det behövs även utmana kunderna.

Disruptiva

Vi vill disruptera och därigenom innovera för våra kunder, för att lyckas med detta krävs både att man är öppen för förändring och utmanar status quo.

Jacob

Jacob is a program and financial manager with 10+ years of telecom background. Jacob has worked with several deployments of software platforms, where focus has been on growth countries in Asia and South America. Jacob has on a regular basis 7-15 resources activated in the projects and programs that are being implemented at customers. Jacob is a certified Scrum Master.

Simon

Simon is a full stack developer with 10+ years of background as System architect with expertise within development of web based systems. Simon has a good understanding of both frontend, backend as well the infrastructure giving him a great edge in understanding existing systems as well being responsible for developing new systems.

Niklas

Niklas is an expert IT architect with 25+ years of background as developer and architect. His areas of expertise are Analytics, Business Intelligence, Linux/UNIX and Open Source software. Over the years the majority of his projects have mainly been related to solving interoperability issues between Linux/*NIX and Microsoft's proprietary back-ends and promote the use of Open Source. In particular he enjoy fact-gathering missions that involve Data Science, Machine Learning and Visualization.

Johan

Johan has 8 years experience of systems development and programming. With a Civil Engineer examination within Computer Science Johan has also gained the academical aspects of programming and technology. Johan is appreciated by customers for his technical competence and ability to put himself into the customers position. Johan is strong in driving a project, as well on collaboration and communication.

Fredrik

Fredrik has a burning interest for technology and has several years of experience of computers and networks. Fredrik discovered his passion for programming at an early age. Fredrik is today a developer working agile and being eager to customer needs. Fredrik has experience of full stack in ASP.NET, Node.js, React, MongoDB with deployment pipelines via Azure.

Erik

Erik is an 10+ years experienced IT-consultant with expertise within maintenance and development of networks and backend systems. Erik has in depth experience of all parts of the area, from routing to database infrastructure giving him a strong edge in quickly understanding existing systems and taking responsible for developing and maintaining new systems.

Gunnar

Gunnar is a senior business developer with 10+ years of banking and financial services background. Gunnar has worked at the Markets trading floor for a large Scandinavian bank, within particular FX as well Structured products and Interest rates derivatives. Gunnars has had roles ranging from sales, marcom, project management to leading positions. He has a broad strength in financials as well on the technology side from a business perspective, this gives him an edge in developing new ways of distributing and growing business with digital assets supporting the delivery.

Oscar

Oscar is a senior business developer with 10+ years payments background. Oscar has worked with client relationships and e-commerce development both in fast paced growing payment companies as well in traditional banks, giving him a broad edge in understanding the processes, systems and integrations in the industry. Oscar has the capability in strategize with senior management to market new products of consumer finance in traditional retail and e-com channels as well as supporting and driving teams in different sales processes to make sure to deliver on targets.

"Did you get to where you are by accepting status quo? We didn't."

Fredenheim innehar branchens högsta kreditvärdighet, AAA.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET